Formbygge - Borrning

Formbygge - Borrning

 

Har du ett gjutet fundament till din brygga eller landgång? Har isen och vattnet med åren gjort att betongen och fundamentet blivit illa åtgånget? Är det svårtillgängligt och krångligt att sätta nya plintar eller bygga ny form?

 

Vill du ha en bergdubb för förtöjning eller en dubb i en sten till din bojförankring?

 

Då kan Horngren Arkipelag hjälpa dig. Kontakta oss för mera information.

 

 

Horngren Arkipelag kan hjälpa dig med att bygga gjutformar för betong, dubba sten och berg på svåråtkomliga ställen. Att gjuta bryggfundament är ganska vanligt och många bryggor i vår skärgård är konstruerade på detta sätt. Vid vissa väldigt utsatt lägen eller efter lång tid så kan betongfundamentet eller plintarna bli väldigt illa åtgångna.

Vi kan hjälpa dig att bygga en ny form runt befintligt fundament eller ställa dit nya plintformar intill trasiga eller raserade.

 

 

Illa åtgången betongpelare. Många gånger kan den se ok ut ovan ytan men under ytan eller precis i vattenlinjen så kan fundamentet vara i mycket sämmre skick eller i vissa fall helt lös eller av.

Form på plats och färdig för betong. Armeringsjärn står i berget innuti formen och underkant på formen är anpassad efter berget.

 

Under ser ni exempel på dubbning av sten för förankring och landfästen för till exempel pontoner.

 

Kontakta Horngren Arkipelag för mera information om vad vi kan göra för just er.

 

Utmärkning och borrning för att sätta nya armeringsjärn och sedan montera formen som i detta fall är ett svart PE-plaströr som lämnas kvar efter gjutning som extra skydd för betongen. Borrning och fästning av järn kan göras på djup ned till ca 110 till 120 cm beroende av undervattensterräng.

 

Färdigt resultat

Copyright 2013 © All Rights Reserved