Bojarbeten

Såhär ser det oftast ut vid en helt vanlig bojförankring runt ostkusten. Galvad kätting som sitter med ett schackel i en bojsten.

 

Kätting är starkt och tåligt men när den får ligga och släpa i botten så slits kättingen mycket fortare än normalt. En kättinglösning kan användas om man ser till att kättingen inte ligger och släpar i botten.

 

Den här kättingen har legat på 2 meters djup i ett mycket skyddat läge i ca 7-8 år.

Såhär ser hela bojlänken ut innan montering. Om kättingen är i bra skick upp och igenom bojen så kan man som här behålla en halvmeter till en meter av den gamla kättingen för att där fästa det nya förankringsmaterialet.

 

Här sitter det 20 mm plastbeklädd och blyad bojlina med kaus och linlås samt ett flöte för att hålla linan från botten.

Bojarbeten

 

Med hjälp av Horngren Arkipelag kan du få dina bojar besiktigade med video eller stillbild och även få hjälp med montering av nytt material.

Vi kan lyfta och förflytta bojsten eller andra objekt under vattnet. Vi kan lyfta över 10 ton från sjöbotten. Vi kan även på begäran göra tyngre och mera avancerade lyft. Vi slamsuger även mindre objekt som stenar eller gamla bryggkistor för att enklare komma åt för lyft eller demontering. Nedan ser ni lite referensbilder på utförda jobb.

 

Kontakta oss gärna för ett kostnadsförlag på just ert projekt.

 

 

 

En vanlig bojkätting efter 7-8 år på knappa 2 meters djup. Länkarna som är tunnast i godset är från samma kättinglängd, enda skillnaden är att den mest slitna delen har legat och skrapat i botten och därmed slitits betydligt mycket mera. Den översta länken har ca 80% kvar av originalgods och den undre har knappa 20%.

 

Detta är en kätting vi rekommenderade omgående byte på.

 

Monterat och klart. Flötet håller upp den blyade linan från både stenen och botten, detta ger mindre slitage på både linan och schackel. Samtliga schackel har knutna låsningar. Med en sån här installation så har man en näst intill helt underhållsfri bojförankring. De delar som man bör kolla ca vart 5:e år är schackel vid infästning i stenen samt schackel vid infästning till boj.

 

Vi hjälper er gärna med era utslitna förankringar eller en besiktning och därefter en bedömning om ert befintliga förankringsmaterial har någon livslängd kvar.

 

Kontakta oss på info@horngrenarkipelag.se eller 0706636659 så hjälper vi dig.

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved